Patyriminė fotosesija. Žemės stichija

“Moteris yra žemė. Moteris yra. In yra.”
“Viskas yra čia, -pagaliau ištariau.-Viskas čia. Giliai mano kūne, sieloje ir sąmonėje. Esu išbaigta.”
“Moteris gali pasiekti šią sąmonės būseną ir gyventi būdama jos. Tai yra moters prigimtis. Kai tik ji nepasiduoda pasaulio apgaulei ir nebeieško už savo ribų, moteris gali gyventi pilnatvėje visą laiką. Tai yra jūsų prigimtinė teisė.”
“Dėkui, Senolės,-sumurmėjau žemai nusilenkdama.-Priimu tai. Priimu savo prigimtinę teisę.”
Iš knygos “Mūsų meilė yra mūsų jėga”, Sharon McErlane
Muzika